Newapparel.nl is een groothandel en levert uitsluitend aan ondernemingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met de webwinkel van New Apparel VOF afsluit. Het doen van een bestelling houdt in dat u deze voorwaarden aanvaardt.

Tot stand komen van de overeenkomst
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door New Apparel VOF. New Apparel VOF is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de webwinkeleigenaar dit mee na ontvangst van de bestelling. Uiterlijk op het moment van levering wordt de overeenkomst schriftelijk bevestigd.

Prijzen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, exclusief btw.
Voor buitenlandse bedrijven geldt een 0% btw-tarief.

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Betaalwijze
Betaling gaat altijd vooraf aan de levering. Voor bestellingen gaat de betaling via de op de site aangegeven betaalmogelijkheden.

Levering/verzendtermijn
Na ontvangst van uw bestelling probeert New Apparel VOF zo snel mogelijk te leveren. Voor alle goederen en diensten die aangeboden worden via de webwinkel van New Apparel VOF geldt dat levering mogelijk is zolang de voorraad strekt. Mocht het door u bestelde artikel niet meer leverbaar zijn, dan wordt u daarvan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

Wanbetaling
Indien u met enige betaling in gebreke bent is de webwinkel van New Apparel VOF gerechtigd de bestelling niet in behandeling te nemen.

Recht van Retour

Het herroepingsrecht is niet van toepassing bij zakelijke verkopen. Uw bestelling is dan ook definitief na betaling. Retourneren is enkel mogelijk wanneer een product niet aan de overeenkomst voldoet.

U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient u de webwinkel van New Apparel VOF daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 48 uur na aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. U stuurt een e-mail voorzien van ordernummer, totaal aantal producten en het artikelnummer van het product naar info@newapparel.nl. Als bijlage stuurt u een foto mee waarop het gebrek duidelijk is te zien.
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de webwinkel van New Apparel VOF de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
Indien de artikelen bij de retourzending sporen van gebruik of beschadiging vertonen, behoudt New Apparel VOF zich het recht voor tot vordering tot schadevergoeding over te gaan.

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@newapparel.nl. Leidt dit niet tot een oplossing binnen 14 dagen, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur

Kleuren
We doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de eigenschappen van onze producten, waaronder de samenstelling en de kleuren, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven.  De kleur die je ziet is afhankelijk van je computersysteem, en we kunnen niet garanderen dat jouw computer deze kleuren op de juiste wijze weergeeft.

Leveringsvoorbehoud
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk over komen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en de webwinkel van New Apparel VOF, dan wel tussen de webwinkel van New Apparel VOF en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en de webwinkel van New Apparel VOF, is de webwinkel van New Apparel VOF niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de webwinkel van New Apparel VOF.
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de webwinkel van New Apparel VOF in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dat door u dit schriftelijk mee te delen en dat zonder dat de webwinkel van New Apparel VOF gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegevenomstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de webwinkel van New Apparel VOF kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Verzendkosten
Binnen Nederland: €7,95. Gratis verzenden voor orders vanaf €200,- excl. BTW.
Naar België & Duitland: €9,95. Gratis verzenden voor orders vanaf €200,- excl. BTW.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten over deze voorwaarden van toepassing zijn, als mede op de voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Jouw zekerheid

Veilig betalen

Veilig betalen

Betaal veilig met iDeal, overboeking en Paypal. Selecteer de gewenste betaalmethode tijdens je bestelling.
Proffesioneel team

Proffesioneel team

Onze team staat voor je klaar. Vragen over leveringen, retourneren, kleuren, modellen.. Wat je vraag ook is, wij helpen je graag!
Gratis bezorging*

Gratis bezorging*

Wij bezorgen jouw bestelling op iedere gewenste locatie. Jouw bestelling is uiteraard te volgen met een track & trace code.

Passie voor tassen

Elke dag werken wij met passie om te zorgen dat jij de tas vindt die bij je past. Van klantenservice, verpakking tot het gekozen materiaal. Wij doen er alles aan om te zorgen dat jij gelukkig bent.

New Apparel